Het team

De baluchonneuse zijn vooral mensen met een hart, zij staan klaar om families die in moeilijkheden zijn, thuis te komen begeleiden. Flexibiliteit, groot communicatie vermogen, empathie, maturiteit,… zijn enkele van de essentiële kwaliteiten van een baluchonneuse.

Ons team bestaat uit een twintigtal personen, Franstalige en Nederlandstalige, verdeeld over gans België, zodat we kunnen ingaan op aanvragen van alle verschillende regio’s

Onze baluchonneuses zijn natuurlijk gevormd voor de ziekte van Alzheimer, zodat ze een kwalitatieve dienst en hun expertise aan de families kunnen verschaffen

Maak kennis met ons team !

Annick, Bernadette, Chantal, Claude, Claudine, Danielle, Eliane, Françoise, Frédéric, Hélène, Henriette, Ine, Isabelle, Marianne, Mariette, Martine, Mirella, Patricia, Suzanne, Yvette.

Monique

Mijn droom was om verpleegster te worden, maar aangezien mijn ouders veel reisden heb ik deze droom niet kunnen verwezenlijken.

Ik heb me steeds tot de mensen aangetrokken gevoeld en zeker tot de ouderen. Gedurende 5 jaar heb ik voor mijn buurvrouw gezorgd die de ziekte van Alzheimer had. Daarna ben ik met Baluchon begonnen. De mantelzorger rust bezorgen en de zieke helpen brengt me veel voldoening

Ik kan met de zieke gemakkelijk in contact komen door middel van veel geduld, kalmte en luisteren naar wat ze me vertellen. Ik laat de tijd aan de persoon om zich aan mij te wennen, ik ben uiteindelijk toch maar een vreemde voor hem/haar. Ik denk dat bijvoorbeeld samen lezen of muziek beluisteren een zekere band kan vormen.

De grootste voldoening die ik kan krijgen is de lach van de zieke en de familie. Dit is het allerbeste !!

Hedwig

Als verpleegster miste ik het persoonlijk contact met mijn patiënten. Als je met drie mensen een groep van vijftig patiënten met dementie moet verzorgen, zinkt de moed je in de schoenen. Ik had niet echt het gevoel een verschil te hebben gemaakt.

Nu kom ik in contact met mensen die al jaren voor hun zieke partner of hun zieke ouder zorgen. Zij beseffen pas achteraf hoeveel nood ze hadden aan een korte vakantie. Dit komt door de aard van de ziekte. Mensen met Alzheimer takelen langzaam af. De mantelzorger past zich stukje bij beetje aan die situatie aan, tot het moment dat de stress te groot wordt.

Ik krijg veel voldoening door net die broodnodige tijd aan iemand te geven om mentaal en fysiek even tot rust te komen…

Annemie

Ik ben begonnen als vrijwilligster en nu doe ik het met tijdelijke contracten. Ik heb maar van één iets spijt, dat deze job nog zo recent is, dat ik het dus nog niet vroeger kon doen.

Het is een job die weliswaar intensief is, maar één waarbij je onmiddellijkwaardering en voldoening krijgt van je patiënt en zijn familie. Elke dag opnieuw krijg je zoveel menselijkheid en warmte, elk uur is anders. Het is zo afwisselend en mooi dat je telkens opnieuw de energie en de kracht ervaart om nog meer ervaring op te doen, om nog meer mens te worden door hen die je mag verzorgen.

Elke keer opnieuw sta je versteld hoeveel deze personen met dementie nog kunnen en hoeveel ze je nog te bieden hebben.

Meer info ?