Beroep doen op Baluchon

Beroep doen op Baluchon

Uw aanvraag moet gebeuren via het kantoor van Baluchon Alzheimer zodat wij zowel de planning van de baluchonnage als die van de ploeg kunnen coördineren.

Eén enkel oproep nummer : 02 673 75 00

1. Eerste telefonisch contact

Via het eerste telefonisch contact uw situatie en uw noden meedelen. De coördinatrice van Baluchon kan dan al uw aanvraag analyseren en u laten weten of uw aanvraag aanvaard kan worden (diagnose Alzheimer, aangevraagde periode, omgeving…)

2. Versturen van documenten

Na het eerste contact sturen wij u (per mail of per post) een reeks documenten:

  • Een inschrijvingsfiche, met al uw gegevens, de situatie van uw naaste, de datum van de baluchonnage, informatie in verband met de organisatie van de reeds lopende diensten….
  • Een lijst met moeilijke situaties, dit zijn de situaties waarmee u geconfronteerd word als mantelzorger die u stress bezorgen en/of die een nieuwe aanpas vereisen.
  • De gegevens verzameling betreffende uw naaste, met andere woorden de dagelijkse behoeftes (uur van medicatie, gewoontes,…) alsook zijn levensverhaal. Deze elementen vormen een essentieel onderdeel voor de begeleiding en het verzorgen en laat toe om sommige handelingen te kunnen “decoderen”.

Uw baluchonnage aanvraag wordt effectief (met andere woorden bevestigd) vanaf het ogenblik dat wij de 3 bovenvermelde documenten ingevuld teruggestuurd krijgen.

Door deze documenten te ondertekenen aanvaardt u ook de algemene voorwaarden van Baluchon Alzheimer.

  • De lijst met telefoonnummers in geval van nood. Wij raden u aan de huisdokter op de hoogte te stellen van de komst van de baluchonneuse. Dit document houdt u na het invullen bij u thuis zodat u deze samen met de baluchonneuse kan overlopen tijdens de overgangsdag.

3. Bevestiging van de baluchonnage en telefonisch contact met de baluchonneuse

Van zodra wij u documenten ontvangen hebben, doen wij het nodige om u een baluchonneuse toe te kennen.

De aangeduide baluchonneuse zal enkele dagen voor de baluchonnage telefonisch contact met u nemen, om alle praktische aspecten van de baluchonnage af te spreken.

4. Pre-baluchonnage bezoek

Indien nodig, in functie van de vraag van de familie, bij een specifieke situatie, of volgens het oordeel van de coördinatrice, kan de baluchonneuse een pre-baluchonnage bezoek brengen voor een eerste contact te leggen.

Deze dag wordt eveneens in rekening gebracht (één bijkomende baluchonnage dag plus de vervoersonkosten van de baluchonneuse) als een bijkomende kost.