Raad van Bestuur van Baluchon Alzheimer

Samenstelling Raad van Bestuur

Werner Cautreels, Voorzitter van de Raad van Bestuur
Jean-Marie Toussaint, Beheerder Penningmeester
Sandrine Vandermaesbrugge, Afgevaardigde Bestuurder

André Bosmans, Dominique Eickhoff, Béatrice de la Barre de Nanteuil, Michel Peterbroeck

Marie Gendron, Oprichtser van de Baluchon Alzheimer Québec