Home

Families hebben ons nodig, wij hebben u nodig!

Niemand kan deze Coronavirus-crisis alleen aan, die voor mensen met dementie en hun mantelzorgers die thuis opgesloten zitten, een ongekende situatie creëert. Wat komt er na deze crisis? Gezinnen zullen meer respijt en steun nodig hebben.

Ondersteun de getroffen gezinnen na de Covid-crisis


Baluchon Alzheimer

Het concept Baluchon Alzheimer is onstaan in Quebec en bestaat sinds 2003 in België. Hierdoor kunnen we 1000 rustdagen geven aan een hondertal families.

De missie van Baluchon Alzheimer is tweezijdig: rust en begeleiding, de mantelzorger van een persoon met de ziekte van Alzheimer een adempauze aan te bieden, zonder dat het familielid daarom in een ander milieu hoeft geplaatst te worden.

Met rust bedoelen wij: “voor zichzelf” zorgen of door een periode te gaan rusten of door tijd te nemen voor gezondheidzorgen of voor professionele redenen (vb. reis naar het buitenland).

Met begeleiding bedoelen wij: de mantelzorgers ondersteunen, door hen een evaluatie aan te bieden van de capaciteiten van hun naaste en door hen tips en strategieën aan te bieden die aangepast zijn aan hun moeilijke situaties. Dit gebeurd door middel van een dagboek.

Meer informatie

Beroep doen op Baluchon

Onze dienst is bestemd voor families waarvan een naaste getroffen is door de ziekte van Alzheimer. Wij zorgen ervoor dat de mantelzorger een onbezorgde rustpauze kan inlassen
Meer

Baluchonneuse worden

Onze baluchonneuses blijven 24 uur op 24 bij de Alzheimer patiënt die op die manier kan thuisblijven als zijn mantelzorger afwezig is.
Meer

Baluchon steunen

Twee derde van onze financiering bestaat uit giften. Uw gift, zelfs bescheiden, geeft Baluchon de mogelijkheid om families in nood te kunnen helpen!
Meer

Nieuws van Baluchon Alzheimer

Image ParallaxNL

Ontvang onze newsletter