Verloop van een interventie

Overgangsdag

De eerste dag is een overgangsdag die de baluchonneuse samen doorbrengt met de mantelzorger en de patiënt (ideaal een halve dag, met een maltijd).

Deze dag is essentieel! Deze dag geeft de mogelijkheid om:

 • de omgeving te ontdekken, de details en de dagelijkse gewoontes te observeren
 • samen (de baluchonneuse en de mantelzorger) de eerder door de familie ingevulde documenten te doorlopen en bijkomende praktische informatie door te geven
 • te praten over de bestaande moeilijke situaties
 • te wennen aan de aanwezigheid van de baluchonneuse….

Dit moment is vooral onschatbaar voor een vertrouwensrelatie op te kunnen bouwen. Wij vragen aan de families om deze belangrijke dag zo goed mogelijk te willen respecteren.

Het verblijf

De daaropvolgende dagen, verlaat de mantelzorger het huis en de baluchonneuses blijft alleen samen met de hulpbehoevende persoon. De ondersteuning is volledig.

 • De dagelijkse activiteiten gaan gewoon door
 • De baluchonneuse observeert de resterende autonomie en de cognitieve capaciteiten van de patiënt (geheugen, oriëntatie in de tijd en ruimte, gedrag, …)
 • Ze observeert de moeilijke situaties die de familie ondervindt, analyseert het verwarrend gedrag, experimenteert sommige strategieën.
 • Ze noteert elke dag de onmisbare elementen voor haar dagboek.

Het concept van Baluchon Alzheimer sluit de voortdurende aanwezigheid van een derde uit tijdens de duur van de baluchonnage omdat de patiënt zich dan onvoorwaardelijk naar de persoon die hij het beste kent zal wenden. Dit maakt het moeilijke om een vertrouwensrelatie met de baluchonneuse tot stand te brengen.

Daarentegen worden bezoeken (van familie, vrienden) aangeraden, vooral als deze deel uit maken van de gewoontes van de patiënt. De reeds bestaande thuiszorgdiensten blijven gewoon doorlopen gedurende de duur van de baluchonnage om een continuïteit van de zorgen te verzekeren en de patiënt niet nog meer te ontwrichten.

Na de baluchonnage

Ongeveer 2 à 3 weken na de baluchonnage, ontvangt de familie:

 • Het door de baluchonneuse geschreven dagboek.
 • Het evaluatieformulier in te vullen door de families (evaluatie over de diensten van Baluchon, getuigenissen).
 • Het factuur.

De baluchonneuse kan naderhand contact op nemen met de familie, raad geven en zo een hulpbron voor de families worden.