Dagboek

Dagboek

Tijdens de baluchonnage houdt de baluchonneuse, elke dag, een dagboek bij waarin ze de volgende punten noteert:

  • Het verloop van de dagen
  • de dagelijkse uitgevoerde activiteiten
  • de observatie en de evaluatie van de voornaamste cognitieve capaciteiten (geheugen, oriëntatievermogen, functionele autonomie, …) en het gedrag (reacties of evenementen)
  • haar interventie ten opzichte van de ondervonden moeilijke situaties en haar suggesties voor de familie

Het dagboek heeft als doel:

  • de mantelzorgers te ondersteunen in het begeleiden van hun naaste
  • de kennis (expertise) van de baluchonneuse door te geven
  • het familiale leven op een langere termijn te vergemakkelijken

De baluchonneuse kan naderhand in contact blijven met de familie en op die manier een hulpbron voor de familie worden.

Dit is het essentiële luik van de ondersteuning.