Missie van Baluchon Alzheimer

De missie van Baluchon Alzheimer is tweezijdig: rust en begeleiding, de mantelzorger van een persoon met de ziekte van Alzheimer een adempauze aan te bieden, zonder dat het familielid daarom in een ander milieu hoeft geplaatst te worden.

Met rust bedoelen wij: “voor zichzelf” zorgen of door een periode te gaan rusten of door tijd te nemen voor gezondheidzorgen of voor professionele redenen (vb. reis naar het buitenland).

Met begeleiding bedoelen wij: de mantelzorgers ondersteunen, door hen een evaluatie aan te bieden van de capaciteiten van hun naaste en door hen tips en strategieën aan te bieden die aangepast zijn aan hun moeilijke situaties. Dit gebeurd door middel van een dagboek.

De families beter ondersteunen zodat men de patiënt langer kan thuis houden.

en

De kosten van een institutionalisering verminderen, en de familiale levenskwaliteit verbeteren

Een innoverend concept!

  • De duur van de baluchonnage: minimum 3 dagen, maximum 8 dagen*
  • Dezelfde baluchonneuse blijft dag en nacht, 24u/24, 7 dagen/7

*inclusief de transitiedag
** maximum 21 dagen per jaar en per familie

De baluchonneuse

  • Doet alles wat de mantelzorger gewoonlijk doet
  • Vervangt niet de reeds geïmplementeerd thuiszorgen
  • Zorgt voor de continuïteit van de patiënt
  • Begeleid de families (dagboek)
  • Kan een hulpbron worden
  • Baluchon Alzheimer is veel meer dan de alternatieve oplossing van kortverblijf!