Historiek van Baluchon Alzheimer

Het concept van Baluchon Alzheimer

Baluchon Alzheimer is een dienst die in 1999 in Québec werd opgericht door Marie Gendron, geboren in Québec en doctor in de gerontologie aan de universiteit van Luik. Deze specifieke dienst helpt de mantelzorger om de Alzheimer patiënt langer thuis te kunnen houden.

Nood aan een adempauze van de mantelzorgers

De families wensen hun familieleden met de ziekte van Alzheimer zo lang mogelijk thuis te verzorgen. Er bestaan sinds verscheidene jaren allerlei opvangmogelijkheden zoals dagcentra, thuisoppas diensten die voor enkele uren komen. Wanneer de mantelzorgers echter de behoefte voelen aan fysische of psychische rust gedurende enkele dagen, is de enige bestaande dienst de tijdelijke opvang in een instelling voor kort verblijf.

Het is bewezen dat meerdere families slechts aarzelend beroep doen op dit soort diensten omwille van de moeilijkheid van de zieke om zich aan te passen aan een nieuwe omgeving met een groot aantal zorgverstrekkers. De persoon met dementie wordt verward, hij voelt zich meer thuis. Veel families kiezen er dan ook voor geen beroep te doen op dit soort diensten. Zij wensen deze nieuwe stress niet te ondergaan. Het is nochtans zo dat fysische en psychische rust voor de mantelzorgers essentieel is als ze hun familielid verder thuis willen blijven verzorgen.

Nood aan begeleiding van de mantelzorgers

1. Nood om te leren

Het gebrek aan kennis over de ziekte van Alzheimer en zijn bijzondere effecten op het lichaam van de zieke ligt vaak aan de oorsprong van onbegrip en ontmoediging bij de mantelzorgers. Bovendien leert de klinische ervaring dat velen onder hen door hun uitputting en de emotionele nabijheid van hun zieke familielid er slechts met moeite in slagen om bepaalde strategieën die hen tijdens voordrachten of lezingen aangeleerd werden toe te passen.
Het verblijf van een baluchonneuse gedurende enkele dagen maakt het mogelijk om strategieën op te stellen die de mantelzorger zullen helpen bij hun terugkeer.

2. Nood om hun ervaringen te valideren

De mantelzorgers geven vaak aan dat ze niet in staat zijn om op objectieve wijze de verschillende facetten van hun situatie en die van hun zieke familielid te evalueren. Dit zowel op het vlak van de moeilijke situaties als op het vlak van de zelfredzaamheid van de zieke in het dagelijkse leven.

3. Nood om te delen

De mantelzorgers voelen zich geïsoleerd. Ze vertrouwen ons toe dat het bijzonder moeilijk is om een gesprekspartner te vinden die op de hoogte is van wat hen dagelijks bezighoudt. Velen onder hen geven aan dat ze zich zelfs niet begrepen voelen door de eigen familie. “ Je moet het 24u op 24u meemaken, om te weten wat het is”, is iets wat men vaak hoort.

Toepasbaarheid van een evaluatie van de capaciteiten van de persoon met Alzheimerpatiënt

Het is algemeen bekend: als men de capaciteiten van een persoon met de ziekte van Alzheimer thuis evalueert of aan de hand van één enkele evaluatie buitenshuis, riskeert men hem onrecht aan te doen. Zo kan bijvoorbeeld een persoon met de ziekte van Alzheimer heel goed een stuk zeep herkennen als hij in zijn eigen badkamer is, maar daar niet toe in staat zijn in het bureau van een arts.

Door de persoon gedurende meerdere dagen in zijn natuurlijke omgeving te observeren, wordt het mogelijk een juistere evaluatie van zijn mogelijkheden te maken. Bovendien kan het delen van deze bevindingen met de hulpverleners die met de persoon met de ziekte van Alzheimer begaan zijn (arts, verpleegkundige, familiale hulp,…) uitermate nuttig zijn voor de multidisciplinaire team.

Baluchon Alzheimer in Québec

Baluchon Alzheimer Québec werd opgericht op 8 april 1999, en werd in november 2007 door het ministerie van gezondheid en sociale dienst erkend als partner in de dienstensector voor mensen met een verlies aan zelfstandigheid. De openbare erkenning heeft het mogelijke gemaakt de dienst voor een grotere groep mensen toegankelijk te maken alsook de kost voor de families ervan te verminderen.

Sinds januari 2009 heeft Marie Gendron plaats gemaakt voor een nieuwe directie. Zijzelf vormt nog steeds de Belgische Baluchonneuses en dit sinds de oprichting van Baluchon Alzheimer België in de provincie Luxemburg in 2003.

Meer info: http://www.baluchonalzheimer.com

Baluchon Alzheimer in België

Dank zij het formidabel privé initiatief van baron Évence Coppée naar aanleiding van een reis naar Québec, tekende België een conventie met Québec om het concept van Baluchon Alzheimer ook in ons land uit te werken.

  • Zo werd einde 2003 de VZW “Action luxembourgeoise pour les soins palliatives” op been gezet, deze “antenne” van Baluchon in de provincie Luxemburg, startte onder toezicht van Marie Gendron met als peter de zanger en dichter Julos Beaucarne. De eerste baluchonnage begint het jaar nadien.
  • Op 9 juni 2005, werd een nationale VZW geboren : Baluchon Alzheimer Belgique-België (ondernemings n°  874 191 516), waarvan de zetel zich op de Waversesteenweg 1326 te 1160 Brussel (Oudergem) bevindt.
  • In 2007, komt de VZW Baluchon Alzheimer Wallonië (ondernemings n° 886 722 926) de activiteiten van Baluchon versterken in de Waalse regio.
  • In 2007, werd de VZW Baluchon Alzheimer Vlaanderen (ondernemings n°886 713 424) gecreëerd
  • Vandaag worden alle activiteiten van Baluchon Alzheimer gecentraliseerd en gecoördineerd vanuit de zetel in Brussel.