Nieuwsbrief Expertisecentrum Dementie Vlaanderen – 23 juni 2022

Vers van de pers: de juninieuwsbrief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen met op deze ‘Dag van de Mantelzorg’ daarin onder andere alles over de nieuwe waarderingscampagne #jedoetdatéchtgoed waarmee we alle mantelzorgers een hart onder riem willen steken en ook in primeur ons gloednieuwe vormingsaanbod! Ontvang je de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen nog niet? …

Sophie Vandepitte : laureaat van de Prijs Santkin 2020

Met deze prijs komen ook Baluchon Alzheimer, de ziekte van Alzheimer en de mantelzorgers aan bod. Sophie Vandepitte werd gepromoveerd voor haar onderzoek over de socio-economische en de psychosociale impacten van de respijtformules voor de families getroffen door de ziekte van Alzheimer. 103 gebaluchoneerde families hebben hiermee deelgenomen, gedurende 12 maanden. Haar doctoraat thesis, onder …

Sophie Vandepitte : lauréate du prix Santkin pour l’Académie Royale de médecine de Belgique 2020

Avec ce prix, Baluchon Alzheimer, la maladie d’Alzheimer et les aidants proches sont également mis en lumière. Sophie Vandepitte a été promue pour sa recherche sur l’impact socio-économique des formes de soutien informel pour les familles confrontées à la maladie d’Alzheimer. Et 103 familles baluchonnées y ont participé, en étant suivies durant 12 mois. Sa …

01/09/2020: erkenningswet mantelzorgers

Sinds 1 september werd de officiële federale erkenning (eindelijk) verleend aan alle mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen zich nu (her) kenbaar maken bij hun mutualiteit en onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op sociale uitkeringen (specifiek mantelzorgverlof, enz.) Deze wet is een belangrijke stap in de bewustmaking van de ondersteuning van mantelzorgers, maar moet nog evolueren in termen …

GDRP : inwerkingtrede op 25 mei 2018

GDPR is een Engelse afkorting voor AVG dat staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en is een nieuwe Europese wetgeving omtrent het respecteren van het privéléven. Deze wet heeft tot doel alle uw persoonlijke informatie te beschermen. Uw persoonlijk gegevens worden beschermd Alle persoonlijke gegevens die u ons doorgeeft tijdens een baluchonnage aanvraag of bij een …

27 april 2018: golf tornooi ten gunste van Baluchon

Zoals elk jaar organiseert Baluchon zijn golf competitie op het prachtige domein van Hulencourt. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 27 april 2018. Indien u ons bij deze gelegenheid eveneens wil steunen, gelieve uw uitnodiging via mail aan te vragen bij  isabelle_de_boeck@hotmail.com of via een online gift: Baluchon heeft uw steun nodig! BE51 03585963 5562 Wij danken u …

Baluchon rekruteert 124 families om deel te nemen aan een universitaire studie!

Baluchon Alzheimer financiert een onderzoeksproject van een klinische studie (UGent, Professor Lieven Annemans) over de informele steun van de mantelzorgers van personen met dementie. De families die willen deelnemen aan deze unieke studie kunnen genieten van 5 dagen (max. 7 dagen) gratis ‘baluchonnage’. Contacteer ons op het nummer 02 673 75 00 Dankzij de financiële steun …

30.11.2015: Baluchon verhuist !

Op 30 november gaat Baluchon naar nieuwe bureau’s verhuizen. Onze telefonische lijn zal dus tijdens enkele dagen verstoord worden. Wij danken u voor uw geduld. Gelieve ons via mail te contacteren: info@baluchon-alzheimer.be Nieuwe gegevens: Baluchon Alzheimer België VZW Waversesteenweg 1326 1160 Brussel Telefoon (onveranderd): 02 673 75 00

2 mei 2014: Golf tornooi ten gunste van Baluchon

Zoals elk jaar organiseert Baluchon zijn golf competitie op het prachtige domein van Hulencourt. Deze zal plaatsvinden op 2 mei (brugdag 1 mei weekend). De deelnemers van de vorige jaren en de vrienden van Baluchon zullen weldra hun uitnodiging ontvangen. Indien u ons bij deze gelegenheid eveneens wil steunen, gelieve uw uitnodiging via mail aan …