Sophie Vandepitte : laureaat van de Prijs Santkin 2020

Met deze prijs komen ook Baluchon Alzheimer, de ziekte van Alzheimer en de mantelzorgers aan bod.

Sophie Vandepitte werd gepromoveerd voor haar onderzoek over de socio-economische en de psychosociale impacten van de respijtformules voor de families getroffen door de ziekte van Alzheimer.

103 gebaluchoneerde families hebben hiermee deelgenomen, gedurende 12 maanden.

Haar doctoraat thesis, onder de leiding van Prof. Annemans (UGent), werd gefinancierd door Baluchon Alzheimer dankzij de steun van de stichting Baillet-Latour

Kijk naar de video