01/09/2020: erkenningswet mantelzorgers

Sinds 1 september werd de officiële federale erkenning (eindelijk) verleend aan alle mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen zich nu (her) kenbaar maken bij hun mutualiteit en onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op sociale uitkeringen (specifiek mantelzorgverlof, enz.)

Deze wet is een belangrijke stap in de bewustmaking van de ondersteuning van mantelzorgers, maar moet nog evolueren in termen van overwegingen en sociale voordelen voor mantelzorgers die langdurige ondersteuning bieden aan hun naaste met een chronische ziekte of handicap.

Meer info? Neem contact op met de Vlaams Expertisepunt Mantelzorg  of  uw ziekenfonds.