Nieuwsbrief Expertisecentrum Dementie Vlaanderen – 23 juni 2022

Vers van de pers: de juninieuwsbrief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen met op deze ‘Dag van de Mantelzorg’ daarin onder andere alles over de nieuwe waarderingscampagne #jedoetdatéchtgoed waarmee we alle mantelzorgers een hart onder riem willen steken en ook in primeur ons gloednieuwe vormingsaanbod!

Ontvang je de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen nog niet? Via www.dementie.be kan je inschrijven voor onze maandelijkse update.
Je kan de nieuwsbrief ook online raadplegen via deze link:
https://www.dementie.be/nieuwsbrief/23-juni-2022/?navig=yes

Veel leesplezier gewenst!

Sophie Vandepitte : laureaat van de Prijs Santkin 2020

Met deze prijs komen ook Baluchon Alzheimer, de ziekte van Alzheimer en de mantelzorgers aan bod.

Sophie Vandepitte werd gepromoveerd voor haar onderzoek over de socio-economische en de psychosociale impacten van de respijtformules voor de families getroffen door de ziekte van Alzheimer.

103 gebaluchoneerde families hebben hiermee deelgenomen, gedurende 12 maanden.

Haar doctoraat thesis, onder de leiding van Prof. Annemans (UGent), werd gefinancierd door Baluchon Alzheimer dankzij de steun van de stichting Baillet-Latour

Kijk naar de video

01/09/2020: erkenningswet mantelzorgers

Sinds 1 september werd de officiële federale erkenning (eindelijk) verleend aan alle mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen zich nu (her) kenbaar maken bij hun mutualiteit en onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op sociale uitkeringen (specifiek mantelzorgverlof, enz.)

Deze wet is een belangrijke stap in de bewustmaking van de ondersteuning van mantelzorgers, maar moet nog evolueren in termen van overwegingen en sociale voordelen voor mantelzorgers die langdurige ondersteuning bieden aan hun naaste met een chronische ziekte of handicap.

Meer info? Neem contact op met de Vlaams Expertisepunt Mantelzorg  of  uw ziekenfonds.

GDRP : inwerkingtrede op 25 mei 2018

GDPR is een Engelse afkorting voor AVG dat staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en is een nieuwe Europese wetgeving omtrent het respecteren van het privéléven. Deze wet heeft tot doel alle uw persoonlijke informatie te beschermen.

Uw persoonlijk gegevens worden beschermd

Alle persoonlijke gegevens die u ons doorgeeft tijdens een baluchonnage aanvraag of bij een gift, zullen volledig vertrouwelijk behandeld worden in overeenstemming met de nieuwe wetgeving

Zij kunnen op elk ogenblik op uw aanvraag ingekeken/gewijzigd/ingetrokken worden. Aarzel niet!

Bent u ingeschreven voor onze Newsletter ?

Bent u ingeschreven op onze Newsletter via onze website. Weet dan dat uw gegevens enkel gebruikt worden voor communicatie doeleinden (en statistieken)

U kan uw gegevens op elk moment controleren en ons laten weten of u onze informatie nog (of niet meer) wil ontvangen alsook u uitschrijven.

Wij bedanken u voor uw vertrouwen.

27 april 2018: golf tornooi ten gunste van Baluchon

Zoals elk jaar organiseert Baluchon zijn golf competitie op het prachtige domein van Hulencourt. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 27 april 2018.

Indien u ons bij deze gelegenheid eveneens wil steunen, gelieve uw uitnodiging via mail aan te vragen bij  isabelle_de_boeck@hotmail.com of via een online gift:

Baluchon heeft uw steun nodig! BE51 03585963 5562

Wij danken u in naam van de families en onze baluchonneuses.

Baluchon rekruteert 124 families om deel te nemen aan een universitaire studie!

Baluchon Alzheimer financiert een onderzoeksproject van een klinische studie (UGent, Professor Lieven Annemans) over de informele steun van de mantelzorgers van personen met dementie.

De families die willen deelnemen aan deze unieke studie kunnen genieten van 5 dagen (max. 7 dagen) gratis ‘baluchonnage’.

Contacteer ons op het nummer 02 673 75 00

Dankzij de financiële steun van de stichting InBev-Baillet Latour, kan Baluchon Alzheimer België een onderzoeksproject financieren over de informele steun van de mantelzorgers van personen met dementie.

Het doel van deze studie in om op een socio-economische wijze de impact van de initiatieven die thuiszorg en informele steun aanbieden aan te tonen:

  • Voor de mantelzorger: hun dagelijkse begeleiding op gebied van levenskwaliteit
  • Voor de patiënt: op hun moeilijk gedrag en de frequenties ervan
  • Voor de gezondheidzorg: in termen van het gebruik van hulpbronnen, de “te betalen prijs”, en de intentie om zijn naaste te institutionaliseren.

Aan deze studie zullen twee test groepen meewerken:

  • De gebaluchonneerde families (dankzij een gratis baluchonnage van 5 dagen), die gedurende 12 maanden zullen opgevolgd worden
  • Een controlegroep die geen steun, zoals Baluchon heeft, maar wel een andere vorm van informele steun.

Baluchon Alzheimer België VZW wil via de resultaten van deze studie:

  • Een erkenning van onze missie krijgen van de Belgische autoriteiten van Volksgezondheid, net zoals onze collega’s van Baluchon Alzheimer Quebec deze erkenning al hebben sinds 2007.
  • Het mogelijk maken dat wij onze activiteiten kunnen blijven verder zetten. Een hele uitdaging!

30.11.2015: Baluchon verhuist !

Op 30 november gaat Baluchon naar nieuwe bureau’s verhuizen.

Onze telefonische lijn zal dus tijdens enkele dagen verstoord worden. Wij danken u voor uw geduld.

Gelieve ons via mail te contacteren: info@baluchon-alzheimer.be

Nieuwe gegevens:

Baluchon Alzheimer België VZW

Waversesteenweg 1326

1160 Brussel

Telefoon (onveranderd): 02 673 75 00

5 mei: Atelier voor de Mantelzorgers

In het kader van de week van de mantelzorgers van 5 tot 8 mei 2014, stellen de Onafhankelijke Ziekenfondsen, Soins chez Soi asbl en Baluchon Alzheimer vzw op 5 mei een atelier voor in Brussel.

Dit atelier zal geanimeerd worden door een auto-massage specialiste. Dit is een massage die je bij jezelf uitvoert en die alle functies van het lichaam kunnen harmoniseren, aanwakkeren en herstellen en dit op elke leeftijd. Een manier om de stress en de vermoeidheid van de mantelzorger te verhelpen.

Programma 05 mei 2014

13h30: Verwelkomst

14h : Welzijn Atelier

16h : Bijeenkomst met de organisatoren, vraag en antwoord sessie en uitdelen van de brochure «Mantelzorgers: 10 vragen die u zich stelt”.

Plaats: Ziekenfonds Euromut, Bd Louis Mettewie 74/76 te 1080 Brussel (Raadzaal 6de verdieping)

Gelieve u deelname telefonisch te bevestigen bij Soins chez Soi asbl (02 420 54 57) ten laatste voor 2 mei. De deelname is gratis !

U kan het volledige week programma van l’asbl Aidants Proches, Huis voor Gezondheid vzw, Waalse regio en regio Brussel Hoofdstedelijk gewest raadplegen op de website  www.weekvandemantelzorg.be

2 mei 2014: Golf tornooi ten gunste van Baluchon

Zoals elk jaar organiseert Baluchon zijn golf competitie op het prachtige domein van Hulencourt. Deze zal plaatsvinden op 2 mei (brugdag 1 mei weekend).

De deelnemers van de vorige jaren en de vrienden van Baluchon zullen weldra hun uitnodiging ontvangen. Indien u ons bij deze gelegenheid eveneens wil steunen, gelieve uw uitnodiging via mail aan te vragen bij  isabelle_de_boeck@hotmail.com of via een online gift: Baluchon heeft uw steun nodig!

Voor de deelnemers die van ver komen stelt de Martin’s Grand Hotel van Waterloo kamers ter beschikking aan een voordeel tarief van 60euro/kamer, ontbijt inbegrepen.

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen

16 oktober: 150 verjaardag van Solvay

In het kader van de viering van het 150 jarig bestaan van de Groep Solvay in oktober 2013, stelt Solvay het spektakel Odyseo, the Chemistry of Dreams voor.

Deze avond met 50 artiesten van over de hele wereld wordt op 15 oktober 2013 georganiseerd ten gunste van Baluchon Alzheimer en vijf andere verengingen: l’Accueil, Château Cousin, l’Ecole des 4 Vents, Fonds Yvonne Boël en Mekong Plus

Zin om ons te steunen? Doe een gift ten gunste van Baluchon Alzheimer !